Darowizna na zakup sztandaru

Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat na konto bankowe:
Nr rachunku:            46 1240 1330 1111 0010 9654 4476
W tytule przelewu proszę wpisać: „Darowizna na zakup sztandaru”.