Dokumenty szkoły

Statut szkoły

Program wych.-prof. 2019.2020

Procedura_pomoc psych-ped
Program wych.-prof
Regulamin dyskotek
Regulamin stołówki szkolnej
Regulamin świetlicy

Regulamin „Szczęśliwy numerek”