Kalendarz roku szkolnego 2019/20

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2019 r.
Ferie zimowe 13-26.01.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 09-14.04.2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 15-17.04.2020 r.
Boże Ciało 11.06.2020 r.
Dzień wolny zarządzeniem dyrektora szkoły 12.06.2020 r.
Dzień wolny zarządzeniem dyrektora szkoły 25.06.2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 r.

 

TERMINY ZEBRAŃ KLASOWYCH Z RODZICAMI

05.09.2019 r. godz. 16.30: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 5b, 7a

godz. 18.00: 4a, 5a, 5c, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b

 

28.11.2019 r.
02.01.2019 r.
26.03.2020 r.
21.05.2020 r.

 

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

24.10.2019 r. godz. 17.00

 

19.12.2019 r.
27.02.2020 r.
23.04.2020 r.

 

INNE WAŻNE TERMINY

I okres od 02.09.2019 r. do 09.02.2020 r.
II okres od 10.02.2020 r. do 26.06.2020 r.

 

Zebranie RP – plan nadzoru pedagogicznego 13.09.2019 r.
Zebranie RP 26.09.2019 r.
Zebranie klasyfikacyjne śródroczne 03.02.2020 r.
Zebranie podsumowujące po I okresie 07.02.2020 r.
Zebranie klasyfikacyjne roczne 22.06.2020 r.
Zebranie podsumowujące po II okresie 29.06.2020 r.

 

Kiermasz świąteczny 19.12.2019 r.