Kontakt

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

Adres: ul. Wojska Polskiego 1043-100 Tychy

Tel/fax: 32 227 32 86

e-mail: sp3@oswiata.tychy.pl

www.sp3.tychy.edu.pl

Sekretariat czynny jest codziennie w godz. 7:30 – 15:30

Sprawy uczniowskie załatwiane są na długich przerwach czyli:

11:30 – 11:45 oraz 12:30 – 12:45.