Grono Pedagogiczne

Dyrektor: mgr Marek Knapczyk 
Wicedyrektor: mgr Wiesława Świeca 

Oddział zerowy przy SP 3 Tychy: mgr Anna Sema, mgr Barbara Jaors 

Edukacja wczesnoszkolna: 
mgr Ewa Gasz – klasa 1A 
mgr Gabriela Zemczak – klasa 1B 
mgr Ewa Jurzak – klasa 2A 
mgr Barbara Katolik – klasa 2B 
mgr Danuta Dryps – klasa 3A

Język polski: 
mgr Marta Bąk – wychowawca klasy IVC 
mgr Bożena Krzemińska – wychowawca klasy VIIB 
mgr Agnieszka Wylęgły – wychowawca klasy VIA i VIB 

Język angielski:
mgr Joanna Macoń 
mgr Joanna Zielińska 
mgr Hanna Uherek 

Język niemiecki:
mgr Lucyna Zagórska 

Historia:
mgr Agata Berger – wychowawca klasy IVA
mgr Bartosz Łukasik 
mgr Marek Knapczyk 

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Bartosz Łukasik 

Fizyka i chemia: 
mgr Anna Pudełko – wychowawca klasy VIIA 

Biologia:
mgr Katarzyna Kowalska

Przyroda i geografia:
mgr Agnieszka Staroń – wychowawca klasy IVB

Matematyka: 
mgr Barbara Pałczyk – wychowawca klasy VIIIA 
mgr Samanta Spernol – wychowawca klasy VA

Muzyka:
mgr Jolanta Morgała 

Wychowanie fizyczne:
mgr Krzysztof Pytel – wychowawca klasy VIIIB
mgr Małgorzta Pytel – wychowawca klasy VB

Technika:
mgr Regina Wróbel 
mgr Agnieszka Wylęgły 


Informatyka 
Plastyka:

mgr Bożena Ciesielska 

Religia:
ks. Mateusz Piteruszka 
mgr Ilona Stempel 

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Ewa Gasz 

Biblioteka:
mgr Jolanta Morgała
mgr Beata Tondyra 

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy: 
mgr Joanna Macoń 
mgr Karolina Tatarczyk-Chudzyńska

Nauczyciele specjaliści:
mgr Wiesława Świeca – logopedia
mgr Karolina Tatarczyk-Chudzyńska- logopedia
mgr Bożena Ciesielska – oligofrenopedagogika


Reklamy