Grono Pedagogiczne

Dyrektor: mgr Marek Knapczyk 
Wicedyrektor: mgr Barbara Pałczyk

Oddział zerowy przy SP 3 Tychy

mgr Anna Sema
mgr Izabela Malicka

Edukacja wczesnoszkolna: 
mgr Danuta Dryps – klasa 1A
mgr Wiesława Świeca – klasa 1B

mgr Ewa Gasz – klasa 2A 
mgr Gabriela Zemczak – klasa 2B 
mgr Ewa Jurzak – klasa 3A 
mgr Barbara Katolik – klasa 3B 

Język polski: 
mgr Monika Steć – wychowawca klasy IVA 
mgr Bożena Krzemińska – wychowawca klasy VIIIB 
mgr Agnieszka Wylęgły – wychowawca klasy VIIA i VIIB
mgr Bożenna Orszewska 

Język angielski:
mgr Paulina Klimas – wychowawca klasy VA 
mgr Joanna Macoń 
mgr Hanna Uherek 

Język niemiecki:
mgr Lucyna Zagórska 

Historia:
mgr Ewa Bielas
mgr Bartosz Łukasik 
mgr Marek Knapczyk 

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Bartosz Łukasik 

Chemia: 
mgr Anna Pudełko

Fizyka: 
mgr Samanta Spernol – wychowawca klasy VIA

Biologia:
mgr Katarzyna Perdian

Przyroda i geografia:
mgr Agnieszka Staroń – wychowawca klasy VB i VC

Matematyka: 
mgr Monika Mazur
mgr Barbara Pałczyk
mgr Samanta Spernol – wychowawca klasy VIA

Muzyka:
mgr Jolanta Morgała 

Wychowanie fizyczne:
mgr Krzysztof Pytel – wychowawca klasy VIIIA
mgr Małgorzta Pytel – wychowawca klasy VIB

Technika:
mgr Regina Wróbel 


Informatyka 
Plastyka:

mgr Bożena Ciesielska 

Religia:
ks. Mateusz Piteruszka 
mgr Ilona Stempel 

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Ewa Gasz 

Biblioteka:
mgr Jolanta Morgała
mgr Beata Tondyra 

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy: 
mgr Joanna Macoń 
mgr Karolina Tatarczyk-Chudzyńska

Nauczyciele specjaliści:
mgr Karolina Tatarczyk-Chudzyńska- logopedia
mgr Bożena Ciesielska – oligofrenopedagogika
mgr Monika Mazur