REKRUTACJA DO KLASY 1 LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
LISTA

Prosimy o potwierdzenie do 3 kwietnia 2020 r. woli uczęszczania przesyłając na adres e-mail sp3@oswiata.tychy.pl oświadczenia

„Potwierdzam wolę uczęszczania dziecka (imię i nazwisko dziecka) do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach”

 

Podstawa prawna: § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 530).

 

Z uwagi na przedłużenie terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I uległy zmianie

 Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r.:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. do 31 marca 2020 r.

do godz. 10.00

 4. Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

31 marca 2020 r.

do godz. 10.00

5. Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły. do 3 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 6 kwietnia 2020 r.

do godz. 10.00

 

 Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się

sp-tychy.nabory.pl