REKRUTACJA DO KLASY 1

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Etap rekrutacji Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

uzupełniającym

1. Otwarcie systemu dla rodziców – przyjmowanie zgłoszeń od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i wniosków od 10 lutego od godz. 8.00

do 28 lutego 2020 r.

24-28 kwietnia 2020 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 23 marca 2020 r.
do godz. 10.00
13 maja 2020 r. godz. 14.00
3. Potwierdzanie woli uczęszczania do 25 marca 2020 r.
do godz. 15:00
Do 14 maja 2020 r. do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 marca 2020 r.
do godz. 10:00
15 maja 2020 r. godz. 14.00

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się

w poniższym linku:

sp-tychy.nabory.pl