REKRUTACJA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNGO

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TYCHACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Etap rekrutacji Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
uzupełniającym
1. Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz załącznikami 10-24 lutego 2020 r. 24-25 sierpnia 2020 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13 marca 2020 r.
godz. 10.00
27 sierpnia 2020 r.
godz. 10.00
3. Potwierdzanie woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzania woli) 13-19 marca 2020 r.
do godz. 15.00
28 sierpnia 2020 r. do godz. 13.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20 marca 2020 r. godz. 10.00 28 sierpnia 2020 r.
godz. 14.00

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w poniższym linku:

przedszkola-tychy.nabory.pl