REKRUTACJA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO LISTA PRZYJĘTYCH

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TYCHACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 –lista_przyjetych

Dzieci, których rodzice zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego, nie są ujęte na liście przyjętych, ale mają zapewnione miejsce w naszym oddziale przedszkolnym.

Podstawa prawna: § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 530).

 

Z uwagi na przedłużenie terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego uległy zmianie

 Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r.:

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki przez rodzica kandydata zakwalifikowanego

(elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki)

30 marca – 2 kwietnia  2020 r.

do godz.15:00

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w poniższym linku:

przedszkola-tychy.nabory.pl