RODO

INSPEKTOR OCHORNY DANYCH OSOBOWYCH

Agnieszka Pęcak

adres e-mail:  iod.sp3@oswiata.tychy.pl

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – rodzice i uczniowie  »»»

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – upoważnienie do odbioru dziecka  »»»

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – pracownicy  »»»

 

MONITORING WIZYJNY

  1. Budynki oraz tereny przyległe objęte są monitoringiem wizyjnym w celu ochrony osób i mienia, zgodnie art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe.
  2. Nagrania monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy wykażą cel oraz podstawę do uzyskania danych.
  3. Czas przechowywania nagrań z monitoringu nie przekracza dziewięćdziesięciu dni
  4. Osobom znajdującym się na nagraniach przysługują prawa określone w art. 15-22  RODO, w szczególności sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

klauzula_odbiór dziecka
klauzula_pracownicy
klauzula_rodzice
regulamin_monitoring_2018